Make your own free website on Tripod.com
PENGENALAN LAMAN WEB

kelebihan Internet

Home | kelebihan Internet | Komponen Utama | Kemudahan Pelayan | Pangkalan Data

Kelebihan Dan Keberkesanan Perkhidmatan Internet Dalam Pelajaran
 
KELEBIHAN DAN KEBERKESANAN PERKHIDMATAN INTERNET

Sebagai sumber maklumat / pengkalan data
- mampu untuk menyokong model sebagai sumber maklumat
-
mencari hubungan atau kaitan dari satu maklumat ke maklumat lain
-
untuk menghasilkan persekitaran yang kaya dengan maklumat
-
memperkayakan serta mempelbagaikan aktiviti pembelajaran.

Sebagai bahan kursus untuk memperkayakan aktiviti P&P
- memperkayakan aktiviti pengajaran & pembelajaran untuk pelajar pra sekolah
dan sekolah rendah

-
menghiburkan kanak-kanak dan meningkatkan kemahiran membaca, mendengar dan berinteraksi secara individu dengan teknologi terkini.


Sebagai alat bantu mengajar
- memberi peluang kepada guru mengubah kaedah pengajaran
-
menginteraksikan klip video atau animasi yang sesuai supaya lebih menarik dalam pengajaran.

Perkhidmatan mel elektronik
-Ia berbentuk teks, grafik video dan bunyi melalui talian komunikasi seperti siding video berguna dalam program pendidikan jarak jauh. Ini mungkin dapat membantu masalah kekurangan guru pakar dan tenaga profesyenal

-Aplikasi pembelajaran atas permintaan membolehkan pelajar menentukan masa dan kekerapan capaian bersesuaian dengan keperluannya. Pelajar tidak perlu umpamanya menunggu masa siaran yang ditetapkan seperti dalam Televisyen dan Radio Pendidikan.

-
Projek berkumpulan dapat dilakukan dengan lebih cekap dan produktif. Perbincangan mengenai bahan projek boleh dilakukan melalui telefon video dan telesidang
pelajar boleh mendapat pendidikan global sebab ia adalah sebagai gedung maklumat di mana maklumat interaktif dapat diperoleh dengan cepat dan mudah.


Perisian Editor Yang Boleh Digunakan Dalam  Laman Web
 
  PERISIAN EDITOR

Penyunting laman web ialah program komputer yang membenarkan pengguna menulis laman-laman web. Secara umum, terdapat dua jenis penyunting laman web - HTML (Hyper Text Markup Language - bahasa yang ditulis dalam laman web) dan penyunting WYSIWG(What You See Is What You Get). Penyunting HTML (Hyper Text Markup Language) adalah lebih murah. Walaubagaimanapun, ia memerlukan pengguna mempelajari bahasa pengaturcaraan dan lebih sukar digunakan.

Antara perisian Penyunting HTML:
Macromedia Dreamweaver MX - http://www.macromedia.com/software/homesite/

Penyunting WYSIWG :
Adobe GoLive - http://www.adobe.com/
Microsoft FrontPage - http://www.microsoft.com/frontpag
Macromedia Dreamweaver - http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/
Web Weaver EZ - http://www.mcwebsoftware.com/wwez/
HotDog PageWiz - http://www.sausage.com/
 

 

Perisian Pelayar Web (Web Browser) Dan Penyunting Web (Web Page Editor)

WEB BROWSER

Perisian yang memberi pengguna capaian ke World Wide Web. Pelayar Web menyediakan antaramuka bergrafik yang memudahkan pengguna mengklik butang-butang, ikon-ikon, dan pilihan menu untuk melihat dan memaut halaman-halaman web. Netscape Navigator and Microsoft Internet Explorer merupakan Pelayar Web yang popular.

Contoh-contoh Pelayar web :

MS Internet Explorer V6.0.2600.0 Simplified Chinese
Internet Explorer V6.0 Service Pack 1
Internet Explorer V6.0 Q323759 Patch Simplified Chinese
Microsoft Internet Explorer V6.0 Build 2600 For Win2K/XP
Microsoft Internet Explorer V5.5 Simplified Chinese Service Pack 1
MS Internet Explorer V5.5 Simplified Chinese
MS Internet Explorer V5.5 Simplified Chinese for Win2000
Internet Explorer of WIN2000 128bit Key upgrade pack
Mozilla for Win32 V1.2a
Netscape Communicator V7.0
Netscape Communicator V6.0 For Win9x/NT
Netscape Communicator V4.80
Netscape Communicator V4.73 Full
Netscape Communicator V4.73 Standard Edition
Netscape Communicator V4.51 Simplified Chinese
Netscape SmartDownload V1.3
Full Screen for Netscape V1.61
LuraTech Netscape plugins V1.0
Opera V6.05 with Java
Opera V6.05 without JAVA
NeoPlanet V5.2 build 1704
32bit Web Browser w9.45.01
Phoenix Millennium V6.5
Arachne WWW Browser V1.69 For DOS
MultiWeb Viewer V5.0
BIG PAGE V1.51
NetCaptor V7.0.2 Beta 2
Fast Browser Pro V5.2
Fast Browser Pro V3.7 Voice Engines
Smart Explorer V6.1.1.5
MyIE2 V0.46.1198
NetWorker V2.0.0.27
NJWIN Internet Viewer V1.83
IETitleFixer V1.3
IE FIX V2.0 Super Rabbit IE Locker V3.63
 

WEB PAGE EDITOR

Penyunting Laman Web merupakan satu alat pengarangan tapak yang unik yang diintegrasikan dengan Penyelengaraan Tapak web dan alat pengoptima enjin pencari (cth.: Microsoft FrontPage, Adobe Golive, Macromedia DreamWeaver) dalam bahasa HTML.

page content in Visual view
# page source in HTML view
# document Title
# Meta tags ( Description, Robots)

# document headings (H1 - H6)
# text in links (anchor tags)
# text in ALT tags
# HTML comments

KOLEJ KOMUNITI KUALA LANGAT