Make your own free website on Tripod.com

Maintenance Issues

Keep your laptop out of extreme hot and cold temperatures, which could affect the performance of the PC.

PENGENALAN LAMAN WEB

Kemudahan Pelayan

Home | kelebihan Internet | Komponen Utama | Kemudahan Pelayan | Pangkalan Data

Kemudahan Pelayan Dan Pelanggan Dalam MS FrontPage
 
PELANGGAN - PELAYAN (CLIENT-SERVER)

Microsoft FrontPage dapat membantu semua peringkat pengguna dan professionals dalam membentuk, mengendali dan melayari halaman/ lembaran dengan kemudahan kepada pengguna bagi membentuk laman web sebagai penghubung organisasi dan individu luar. Di antara elemen-elemen HTML yang perlu diketahui seperti page attributes, legends, tables, padding attributes, HTML structure, hyperlinks dan lain-lain.

Sistem Pengoperasian Rangkaian membenarkan rangkaian tersebut memusatkan fungsi dan aplikasi di dalam satu atau lebih fail pelayan yang dedikasi.Fail pelayan menjadi nadi kepada sesebuah sistem, menyediakan laluan ke pelbagai sumber dan turut menyediakan ciri-ciri keselamatan.
Stesen kerja individu boleh menggunakan sumber-sumber yang terdapat di dalam fail pelayan. Sistem pengoperasian rangkaian ini turut menyediakan mekanisma yang membolehkan intergrasi di antara semua komponen dan membenarkan pelbagai pengguna berkongsi sumber maklumat yang sama walaupun berada di beberapa kedudukan fizikal yang berlainan.

Elemen - Elemen RekaBentuk Dalam Website

JADUAL
bullet

Jangan gunakan bingkai yang terlalu banyak ,ini akan menyempitkan lagi laman anda,pengguna terpaksa menggunakan scrollbar untuk melihat apa yang ada di bahagian bawah.seelok – elok hadkan bingkai kepada 2 atau 3 pembahagian .lebih dari itu akan membuatkan laman anda nampak semak .jika kewujudkan scrollbar pada bingkai membuatkan laman anda tidak kemas matikan fungsi tersebut.


FAIL IMEJ

bullet

Perlu ingatkan bahawa imej-imej dalam laman mengambil masa untuk dimuat turunkan jika besar imej anda ,maka lambatlah proses muat turunnya .maka tiada siapa yang akan melawat web anda.
 

BINGKAI
 
bullet

Jangan Gunakan bingkai yang terlalu banyak. Ini akan menyempikan lagi laman anda ,dan pengguna terpaksa menggunakan scrollbar untuk melihatapa yang ada di bahagian bawah seelok -elok hadkan bingkai kepada 2 atau 3 Pembahagian .Lebih dari itu akan membuatkan laman anda nampak  semak. jika kewujudkan scrolbar pada bingkai membuatkan laman anda tidak kemas ,matikan fungi tersebuat.

MULITIMEDIA
 
bullet

Sesuatu Helaian laman web boleh di interegrasikan dengan eleman - eleman  multimedia yang tertentu sepertim animasi,audio,video,transisi dan sebagainya.

Format Fail Piawai Mengikut Senarai Komponen

Grafik

bullet

Grafik dalam laman web merujuk kepada sebarang paparan visual atau gambar dalam bentuk format seperti JPEG, GIFF,TIF dan lain-lain. Grafik merupakan komponen yang sangat penting bagi memberi penekanan atau motivasi dalam suatu proses penyampaian maklumat. Penggunaan grafik dapat menyampaikan sesuatu maklumat dengan lebih berkesanmemandangkan ianya disampaikan dalam bentuk visual.
 

bullet

Gunakan grafik yang berulang ulang ,ini kerana pada computer pengunjung terdapat satu ruang yang dikhaskan oleh browser pengunjung untuk menyimpan data-data yang telah dibaca daripada laman web anda.jika anda mengunakan grafik yang sama pada laman yang lain ,maka browser tersebut akan mengambil data dari ruang tersebut tanpa memuat  turun dari homepage anda semula.proses ini adalah sangat cepat

Audio

bullet

Dalam menghasilkan suatu proses penyampaian maklumat yang lebih berkesan, elemen audio juga dapat memainkan peranan dalam memantapkan lagi proses persembahan maklumat tersebut. Komponen audio ini digunakan bagi membantu menyampaikan persembahan yang lebih mantap dan berkesan. Selain dari itu, audio juga mampu mewujudkan motivasi di kalangan para pengguna agar lebih berminat mengikuti suatu proses penyampaian maklumat. Audio juga mampu meningkatkan daya tarikan terhadap suatu persembahan. Penggunaan komponen ini mampu menimbulkan suasana yang lebih menarik dan akan menghasilkan tumpuan yang lebih terhadap apa yang ingin dipersembahkan.

Video

bullet

Dalam persembahan laman web, video merupakan antara sumber yang dikatakan paling dinamik di dalam menyampaikan sesuatu maklumat. Unsur video yang digunakan dalam sesuatu proses penyampaian atau persembahan maklumat membawa satu perubahan yang besar terhadap kaedah penyaluran maklumat yang mana kebanyakkan video mampu membawa unsure realistic atau keadaan sebenar kepada para pengguna. Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi perasaan dan emosi para penggunanya dengan lebih nyata.
 

bullet

Di dalam bidang pendidikan, elemen video ini mampu mempengaruhi motivasi pelajar terhadap sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Kalau dikaji dari sudut teori pembelajaran, seseorang itu akan belajar melalui proses pengalaman dan pengamatan. Oleh yang demikian, penggunaan video dalam suatu proses penyaluran maklumat memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi struktur kognitif seseorang. Ini adalah kerana ianya akan memberikan peluang untuk seseorang menimba pengalaman dan melakukan proses pengamatan yang diperlukan oleh pelajar.

KOLEJ KOMUNITI KUALA LANGAT