Make your own free website on Tripod.com

Enter content here

PENGENALAN LAMAN WEB

Pangkalan Data

Home | kelebihan Internet | Komponen Utama | Kemudahan Pelayan | Pangkalan Data

Penerangan Tentang Pangkalan Data

Pangkalan data mengunakaan untuk menurunkan data melalui internet seperti mendapat balasa dari pelanggan atau pengjung laman web.dengan mengunakan kita juga boleh membuat kata laluan dan id untuk pengguna,.kata laluan merupakan suatu yang sangat penting dan perlu dirahsiakan. Kali pertama memeriksa mel, kata laluan diminta.

Kata laluan adalah satu cara untuk mengenalpasti dan mengesahkan ketulinan pengguna semasa mencapai sistem komputer. dengan kata laluan jkuga kita boleh mem buat kiraan dengan laman web kita.secara ringkasnya web yang mengambilan pelajar atau pekerja mengunakaan sistem pangkalan data.

OBJEK-OBJEK PENGKALAN DATA MICROSOFT ACCESS 2000

     Di samping jadual, pangkalan data Microsoft Access juga mengandungi komponen-komponen lain yang mana dipanggil sebagai objek. Objek pangkalan data (Database object) ialah satu komponen pangkalan data yang memberikan tugas tertentu. Setiap objek pangkalan data adalah kepunyaan satu kategori objek yang dikenali sebagai kelas (class). Contohnya, satu jadual untuk menyimpan maklumat senarai telefon adalah satu contoh khusus suatu objek jadual. Jadual (table), kuiri (query), borang (form), laporan (report), laman (pages), makro (macro) dan modul (module) merupakan semua kelas bagi objek pangkalan data. Kegunaan bagi setiap objek disenaraikan dalam Jadual 1 di bawah.

Kelas objek

Kegunaan

Jadual (Table)

Suatu koleksi yang terurus baris dan lajur yang digunakan untuk menyimpan data medan.

Kuiri (Query)

Suatu objek yang digunakan untuk melihat, mengubah dan mengurus data.

Borang (Form)

Suatu objek grafik yang memaparkan data dari jadual atau kuiri dalam format yang mudah untuk digunakan.

Laporan (Report)

Suatu objek yang digunakan untuk mempersembahkan data dalam format bercetak.

Laman (Pages)

Merupakan fail HTML yang direkabentuk dalam Access dan diformat untuk dipaparkan dalam satu Web browser.

Makro (Macro)

Set bagi satu atau lebih tindakan yang digunakan untuk mengautomatik tugas-tugas biasa seperti membuka borang atau mencetak laporan.

Modul (Module)

Koleksi komponen aturcara penggunaan bahasa Visual Basic yang disimpan bersama sebagai satu unit.

 

Kelemahan Hos Laman Web Percuma

Walaupun kos komputer pelayan mahal tetapi dengan adanya  komputer pelayan yang menyediakan kemudahan percuma untuk menempatkan laman web seperti http://www.geocities.com, http://www.tripod.com  dan sebagainya, menjadikan proses menerbitkan sesuatu bahan sumber dalam internet mudah malah percuma. Dengan itu lambakan bahan sumber yang positif dan negatif berlaku dengan cepat tanpa boleh dikawal.
 

Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh pencari maklumat dalam internet ialah bahan-bahan sumber itu telah diterbitkan tanpa perlu melalui proses penyemakan dan pengesahan pihak lain. Berbeza dengan bahan sumber bercetak di dalam buku, jurnal, akhbar dan sebagainya yang memerlukan setiap bahan yang ditulis, disunting malah ditapis sebelum diterbitkan, bahan-bahan sumber dalam internet boleh diterbitkan terus oleh penulis sendiri tanpa penerbit.
bullet Ketiadaan pengesahan dan melalui proses konvensional ini memungkinkan bahan sumber itu tidak tepat, menyeleweng, tidak boleh dipercayai malah mungkin sama sekali salah, yang sekaligus menjejaskan mana-mana penulisan atau pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan bahan-bahan sumber berkenaan.
 
Keburukan Iklan Penaja Di Laman Web Anda
 
 

Ada juga yang menyalagunakaan internet seperti Kelucahan Internet ialah kelucahan yang disebarkan melalui internet, umumnya pada laman-laman web, perisian perkongsian peer-to-peer, IRC dan juga Usenet.

bullet

Kelucahan internet mula menular secara komersial seiring dengan masa internet menjadi kaedah komunikasi terbesar untuk pengguna persendirian pada pertengahan 1990-an. Pada awalnya, pengedaran kelucahan (gambar yang diimbas dari majalah) berlaku dalam Usenet newsgroup khas, yang membekalkan faedah kepada penghantar tidak bernama. Ini menyebabkan kegagalan pembatasan hakcipta.
 

Perkara yang membimbangkan ialah laman-laman web lucah yang kanak-kanak boleh capai dengan mudah. Walaupun peraturan diadakan, bahan lucah ini masih berleluasa. Isu ini mungkin akan menguntungkan syarikat perisian kerana permintaan kepada perisian yang boleh menapis kemasukan iklan yang berunsur lucah ke komputer di rumah. Dalam masalah ini, pengawasan ibu bapa adalah yang terbaik.

Enter supporting content here

KOLEJ KOMUNITI KUALA LANGAT